Próby silników: Leak test

Pobierz załączniki:

Simpro — próby silników.

Stanowiska do prób silników: Leak test

Opis:

W ten sposób, poprzez pomiar spadku ciśnienia wprowadzonego powietrza, można sprawdzić ewentualne nieszczelności za pomocą analizy danych wykonywanej przez przyrządy ATEQ.

W celu wykonania próby układy silnika są odcinane poprzez zatkanie króćców zewnętrznych przez znajdujące się na stanowisku zespoły zatykające.

Czas cyklu przewidziany na wykonanie próby na stanowisku jest zmienny, szacunkowo rzędu jednej minuty, z czego część jest przeznaczona na wykonanie pomiarów przez aparaturę ATEQ.

Stanowiska mogą pracować w trybie całkowicie automatycznym i są wyposażone w paletę dostarczającą silnik z linii przenośnika do strefy wykonywania próby.

Włoska jakość:

Simpro jest liderem w dziedzinie projektowania i produkcji hamowni dla silników o spalaniu wewnętrznym, zawsze nadążając za postępem technicznym klientów i dostawców oraz innowacjami technologicznymi i najbardziej zaawansowanymi profesjonalnymi standardami.

Maszyny i urządzenia są dostarczane w wykonaniu „pod klucz” i, na życzenie, z pełnym serwisem obejmującym natychmiastową interwencję w przypadku usterek, szkolenie pracowników oraz konserwację okresową.

Producent: Simpro

Wróć do listy maszyn