Powlekania woskiem

Powlekania woskiem

Opis:

Simpro specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i instalowaniu automatycznych urządzeń do natryskiwania środka zabezpieczającego w zamkniętych profilach samochodów.

Producent: Simpro

Dane Techniczne:

Taka obróbka nadwozi, wybierana przez liczne firmy produkujące samochody, umożliwia zwiększenie trwałości części samochodu najbardziej narażonych na ryzyko korozji, zmniejszając ponadto ogólnie poziom hałasu pojazdu.

Urządzenie, dostarczane w postaci „pod klucz” i wykonane zgodnie z najnowszymi standardami, umożliwia kompletną obróbkę nadwozia poprzez automatyczne wprowadzanie kolejnych dysz dostosowanych do konkretnego modelu samochodu.

Na życzenie stanowisko może być dostarczone z odpowiednią kabiną wyposażoną w system wentylacji wyciągowej.

W fazie projektowania, przy ścisłej współpracy z klientem, Simpro analizuje nadwozie samochodu przewidzianego do obróbki, przeprowadza próby natryskiwania i wykonuje fotografie wnętrza wnęk w celu optymalizacji nanoszenia warstwy środka zabezpieczającego na ścianki oraz zaprojektowania najodpowiedniejszego kształtu i nacięć dysz.

Dodatkowe informacje:

Engineering

W czasie projektowania Simpro korzysta z systemów do symulacji trójwymiarowej (Catia; UG) w celu przeprowadzenia skrupulatnej analizy wnęk, wokół których konstruowane jest urządzenie.

Celem projektu jest osiągnięcie najlepszego kompromisu między najlepszym pokryciem obrabianych elementów (odpowiadającym warunkom technicznym przekazanym przez klienta) i najmniejszą ilością rzeczywiście natryskiwanego środka. Pozwala to zagwarantować maksymalną efektywność urządzenia i zredukować do minimum koszty cyklu produkcji klienta.

Kompletne nadwozie

Simpro specjalizuje się w realizacji systemów nakładania wosku dla kompletnych nadwozi pojazdów samochodowych. Są to systemy całkowicie zautomatyzowane, które mogą wykonywać obróbkę nadwozia w jednym cyklu (w czasie krótszym niż minuta), z zagwarantowaniem pokrycia i optymalizacji ilości dysz

Charakterystyki techniczne:

Przemieszczanie nadwozia na płozach lub zawieszkach;

Automatyczna obróbka drzwi;

Maksymalna precyzja dozowania;

Dozowanie wosku dostosowane dla każdej dyszy;

Prosta zmiana konfiguracji maszyny przy każdej zmianie obrabianego wyrobu;

Możliwość równoczesnej obróbki kilku modeli karoserii;

Małe wymiary systemu.

Ramy pomocnicze silnika

Simpro specjalizuje się w realizacji systemów przeznaczonych do pokrywania woskiem ram pomocniczych silnika. Są to systemy całkowicie zautomatyzowane, które mogą wykonywać obróbkę ramy w jednym cyklu (w czasie krótszym niż minuta), z zagwarantowaniem pokrycia i optymalizacji ilości dysz.

Charakterystyki techniczne:

Przemieszczanie ramy na płozach lub zawieszkach;

Automatyczna obróbka drzwi;

Maksymalna precyzja dozowania;

Dozowanie wosku dostosowane dla każdej dyszy;

Prosta zmiana konfiguracji maszyny przy każdej zmianie obrabianego wyrobu;

Możliwość równoczesnej obróbki kilku modeli karoserii;

Małe wymiary systemu.

Ręczne nakładanie wosku

Simpro produkuje również urządzenia specjalne do nakładania wosku w produkcji małych ilości. Urządzenia te, charakteryzujące się małymi wymiarami i mniejszymi kosztami projektowania i produkcji, gwarantują jednak takie same osiągi i skuteczność, jak maszyny całkowicie automatyczne.

Pump Room

Wosk nakładany w profilach zamkniętych musi być utrzymywany w określonej temperaturze, żeby po nałożeniu mógł się zestalić i odpowiednio utwardzić na elementach nadwozia w wyniku ochłodzenia do temperatury otoczenia.

Razem z urządzeniem Simpro dostarcza zespół przygotowania, pompowania, filtrowania i kondycjonowania nakładanego wosku, aby zapewnić lepszą wydajność i najkorzystniejszy stosunek ilości natryskiwanego wosku do całkowitego pokrycia.

Maskowanie

Jako jedna na świecie firma Simpro opracowała nowatorski, całkowicie automatyczny system zabezpieczania tych elementów nadwozia, które absolutnie nie mogą być pokryte woskiem.

Maskowanie zapewnia układ zatyczek, które są projektowane jako system plug-and-play w celu zapewnienia ich łatwej konserwacji i czyszczenia.

Wróć do listy maszyn